ETICKÝ KODEX PORADENSKÉ A TERAPEUTICKÉ KOMUNITY RESPEKTON

  • 19.11.2015
DSCN9942
  • Členem poradenské a terapeutické komunity  Respekton (dále jen člen Respekton)  je odborník, psycholog, terapeut, lékař, pedagog,  kouč,  lektor či poradce působící v oblasti péče o duševní i fyzické zdraví,  za jehož kvalitu práce  se mohou zaručit nejméně dva další členové komunity.
  • Každý člen Respektonu, který pracuje pod hlavičkou komunity,  má svůj profil na stránkách zde.
  • Při práci s klienty platí pro všechny členy Respektonu profesionalita,  naprostá diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem, včetně osobních údajů o klientovi. Člen Respekton tedy chrání lidská práva a důstojnost svých klientů, zejména právo na soukromí a důvěrnost sdělení.
  • Člen Respektonu přijímá jedinečnost každého člověka, a tím i jeho odlišnosti týkajících se zejména původu, zdravotního stavu, ekonomické situace, náboženského či politického přesvědčení a jeho podílení se na životě celé společnosti.
  • V případě, že člen Respektonu z etických či osobních důvodů nedokáže klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, má právo klienta odmítnout s tím, že doporučí klientovi jiného odborníka.
  • Člen terapeutické komunity Respekton zajistí, aby terapeutická či poradenská pomoc probíhala v prostředí, které je klientovi příjemné a cítí se v něm bezpečně. Výjimkou jsou situace, které to z podstaty neumožňují (krizová intervence apod.)
  • Pokud je klientem člena Respektonu osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas zákonných zástupců.
  • Každý člen Respektonu pomáhá klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při jejich rozvoji. Vede klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, hledá možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. Člen Respektonu v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za klientův život.
  • Každý člen Respektonu dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuje služby na nejvyšší profesionální úrovni, neustále rozšiřuje své profesní kompetence seberozvojem a sebevzděláváním.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close